Årets gang

2. januar: kører vi distriktet igennem i bil og samler målertallene ind fra jeres Kamstrup-måler – langt de fleste steder uden at “man” opdager det.
Enkelte steder ligger måleren så godt gemt under jorden, at vi er nødt til at gå hen til målerbrønden.
I løbet af ca. 6 timer er alle målertal fra 31.12 klar til at blive sendt til afregningssystemet, hvorfra det indberettes til PBS senest 20. januar.

6.februar For medlemmer som har tilmeldt betalingen til PBS vil beløbet blive trukket. Øvrige medlemmer modtager et FI-kort fra PBS med samme betalingsdato.

Marts måned: Generalforsamling.

2. juli aflæses målerne igen, og vandregning for første halvår indberettes til PBS.

6.august Regning for første halvår betales.

Taksterne fastsættes af bestyrelsen, men skal godkendes af Byrådet.

Bestyrelsesmøder afholdes ”efter behov”.