Årets gang

2. januar: Fra årsskiftet 2017-18 er alle forbrugere under Rinkenæs Vandværk udstyret med en fjernaflæst Kamstrup-måler.
På én dag kører vi distriktet igennem i bil og samler målertallene ind – langt de fleste steder uden at “man” opdager det.
Enkelte steder ligger måleren så godt gemt under jorden, at vi er nødt til at gå hen til målerbrønden.
Senere hen vil vi måske sætte  målerens sendestyrke op.
Men i løbet af 1 døgn er alle målertal fra 31.12 klar til at blive sendt til afregningssystemet, hvorfra det indberettes til PBS senest 20. januar.

6.februar For medlemmer som har tilmeldt betalingen til PBS vil beløbet blive trukket. Øvrige medlemmer modtager et FI-kort fra PBS med samme betalingsdato.

Marts måned: Generalforsamling.

Sidst i juli fremsendes vandregning for første halvår. Tallet er baseret på aflæst, forbrugt vand pr. 30. juni.

6.august Regning betales. Det indbetalte beløb trækkes naturligvis fra ved årsopgørelsen.

Taksterne fastsættes af bestyrelsen, men skal godkendes af Byrådet.

Bestyrelsesmøder afholdes ”efter behov”.