Alarmeringsplan

Et evt. ledningsbrud bedes meldt omgående til:

Telefon E-mail
Formand Peter Bo Christiansen 7367 5813 formand@rinkenaesvand.dk
Vandværkspasser Anders Moseholt 2279 5209 vvpasser@rinkenaesvand.dk
Kasserer Bjarne Vest 2145 0923 kasserer@rinkenaesvand.dk
Bestyrelsesmedlem Peter Schnuchel 7465 2206 / 4019 2206  p_schnuchel@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Kennet Thorsen 4055 0313 kennetthorsen@live.dk

 

En skade på ledningsnettet medfører en ret hektisk aktivitet.
Forbrugerne må tænke over, at i den tid vi snakker med forbrugerne, kan vi ikke kontakte håndværkere.

 • Bestyrelsen vil omgående (evt. sammen med vores vvs-mand) besigtige stedet.
 • Ved småbrud uden for normal arbejdstid vil renoveringsarbejdet først foregå næste arbejdsdag.
  Vi vil da stræbe efter at sætte et skilt op på stedet, som informerer om, at Vandværket er underrettet om bruddet.

Forbrugerne forsøges informeret om driftsforstyrrelser hurtigst muligt på flg. måder:

 1. Hjemmesiden opdateres i afsnit 5.1, driftsinformationer.
 2. Vandværket informerer på ”Bevar Rinkenæs”.
 3. Forbrugerne har alle mulighed for at melde sig til en distributionsliste med navnet ”Vandværksalarm”.
  Skriv evt. til kassereren og meld dig til.
  Denne listes medlemmer informeres hurtigst muligt om alle driftsforstyrrelser og et skøn over indsatsens varighed.
 4. Ved omfattende afbrydelse forsøger vi at informere gennem lokalradioerne.
  Desværre skal der meget store brud til, før lokalradioerne vil bringe oplysning om dem.