Driftsinformation

Ved driftsforstyrrelser sker flg.:
Hvis jeg er “inden for rækkevidde” informerer jeg:

1. Ved opslag på “Bevar Rinkenæs”.
2. Ved mail til de forbrugere, der har bedt om at komme på Vandværkets alarmeringsliste.
GJ

Rinkenæs Vandværk har desværre en difference på ca. 10%  mellem udpumpning og udfakturering. Tab!
Et ledningsnet uden tab er utopi. Men dette tab er for stort.
Desværre ved vi om eftersøgningen:
Den er meget tidskrævende.
Den skal helst foregå på tider af døgnet med lavt forbrug.
Den vil som regel genere en gruppe forbrugere.
Hvordan arbejder vi? Nedenfor beskrives en lokalisering på Nederbyvej:
Hovedledningen blev lukket ved Årsbjerg og Kirkebakken, mens udpumpningen fra værket kontrolleredes.
Ved lukning / genåbning konstaterede lukkeholdet klar forskel i udpumpningen.
Øvelsen blev gentaget for området fra Lærkelunden til Kirkebakken. Samme resultat.
Således arbejdede holdet sig frem til en bestemt stikledning. Bingo!

Vandværket har i dag 5 afgrænsede “distrikter” med distriktsmålere: Sandagervej, Stranderød, Kardemommevej-Buskmosevej, Hvedemarken og Krusåvej-Fjordvejen.
Har kan vi hurtigt konstatere, om der er forskel i distriktsmålerens tal og summen af forbrugernes tal.
Vi ville gerne etablere flere “distrikter” – men ringforbindelser gør det besværligt, og ved meget stor dimension på forsyningsledningen er etableringen ALT for kostbar.
At sætte et sporingsfirma på arbejdet vil på det nærmeste ruinere os.

Der er dog forbedring i sigte: Når det nye Vandværk kobles direkte på forsyningsnettet, vil det ske i 3 separate stordistrikter – med egen (ny!) måler.
Dette tiltag giver desuden mulighed for at udpumpe med 3 forskellige tryk.