Almene meddelelser

Ny hjemmeside:
Denne hjemmeside er opbygget af DVN og undertegnede som Vandværkets ”administrator”.
Vores arbejde er omsonst, hvis ikke du kan finde de ønskede oplysninger på rimelig tid.

Kan du ikke det, så mail til os, for der er 2 muligheder:
– Oplysningen findes, men er for svær at finde:
Vi vil så forsøge at indarbejde et passende stikord

– Oplysningen findes ikke på hjemmesiden.
Hvis oplysningen skønnes at have almen interesse, vil jeg sammen med DVN forsøge at få den indarbejdet, dersom dette er økonomisk ”spiseligt”.
Hvis oplysningen skønnes at være af speciel art, vil jeg (om muligt) besvare dig direkte eller måske henvise til en anden kilde.

Gunnar Jepsen (GJ)