Takstblad

Gældende for 2021

DRIFTSBIDRAG:

kr.
excl. moms

kr.
incl. moms 

Fast afgift (pr. halvår) 300,00 375,00
Vand efter måler (pr. m³) 8,00 10,00
Punktafgift (pr. m³) 6,37 7,9625
Grundvandsbeskyttelse (pr. m³) 0,67 0,8375

GEBYR:

Genoplukningsgebyr 500,00 625,00
Rykker nr. 1 50,00
Rykker nr. 2 100,00
Rykker nr. 3 100,00

ANLÆGSBIDRAG:

Bidrag til hovedanlæg 8.000,00 10.000,00
Forsyningsledning Beregnes i hvert enkelt tilfælde og betales af ansøgeren
Stikledning Beregnes i hvert enkelt tilfælde og betales af ansøgeren
 

Takstbladet vedtaget af bestyrelsen, idet denne er ansvarlig for at “forretningen kører rundt”.

Det godkendes opfølgende af Sønderborg Kommune og er godkendt for 2021.