Forsyningsnet

Rinkenæs Vandværk har ledningsnettet registreret digitalt. Se det ved klik herunder:

Se hvor ledninger, stophaner, m.m. befinder sig!

Rinkenæs Vandværk startede sin opbygning af det digitale kortnet i 2007. Mange detaljer er der fulgt op på i årenes løb. Men der er stadig mange ”huller”.
Medlemmerne er MEGET velkomne til at komme med rettelser og nye oplysninger i forhold til det kort, der ligger på nettet.
Vandværket opdaterer jævnligt disse kort.

forsyningsnet

Forsyningsområdet for Rinkenæs Vandværk