Information om nyt vandværk

Nutid og fremtid, klik her: Nyt Vandværk

Byggekalender: Projektkalender nyt Vandværk i Rinkenæs Version 3

5. maj 2020: Rejsegilde for håndværkere og bestyrelse. Corona-påbud: Max. 10 deltagere.

2. marts 2020: Så er byggeriet gået i gang! I første omgang: svejsning af råvandsledninger.

5. november: På baggrund af en positiv dialog blev bygningen spejlvendt. Nævnets hus har opfølgende meddelt os, at klagesagen er trukket tilbage.
Papirarbejdet hos Sønderborg Kommune er derfor gået i gang igen.

24. oktober 2019: Bygning planlagt spejlvending. Tegninger nu:

E1.01 Situationsplan 231019
E1.02 Beliggenhedsplan 231019
E2.01 Afløb 231019
E3.01 Plan, indretning 231019
E4.01 Facader V og N 231019
E4.02 Facader Ø og S 231019
E5.01 S-01 Snit 231019
E5.02 S-02 Snit 231019

27. august 2019: “Nævnenes Hus” har ved brev af 26. august meddelt os, at “Nævnenes Hus forventer, at Planklagenævnet vil kunne færdigbehandle sagen inden for 7 måneder.”
Med andre ord: Næste kapitel i byggesagen skrives i foråret 2020.

14. august 2019: Bestyrelsen bliver ofte mødt med spørgsmålet: ”Hvorfor er byggeriet ikke gået i gang?”
Forklaringen er: Nederbyvej 76 ligger i landzone.
Her skal alt byggeri have en landzonetilladelse. For at få en sådan, har projektet ”ligget til høring” på Sønderborg Kommunes hjemmeside i 4 uger.
Der indkom indsigelser.
Kommunen gav indsigerne et begrundet svar og gav derefter tilladelse til byggeriet.
Men kommunens afgørelse om landzonetilladelse er nu påklaget til Klagenævnet.
Når en sag ender i Klagenævnet, går alt i stå, og der må ikke graves et spadestik!
ny vandværk15. maj 2019: Grus i maskineriet: https://www.jv.dk/soenderborg/Afslag-paa-laanegaranti-til-Rinkenaes-Vandvaerk-ryster-bygherren/artikel/2716990
Reaktion behandles på bestyrelsesmøde 4. juni 2019.

13. april 2019: Planerne er i nabohøring indtil 22. april. Herefter kan landzonetilladelse tidligst udstedes 4 uger senere.
Grunden er lovet ryddet senest 22. april.

5. marts 2019:

A1.01 Situationsplan
A1.02 Beliggenhedsplan
A3.01 Plan
A4.01 Facader
A4.02 Facader
A5.01 S-01 Snit
A5.02 S-02 Snit

13/12 2018: PBC meddeler: alle tilladelser til nedrivning af kroen på Nederbyvej 76 er nu på plads. Nedrivning foretages efter planen i løbet af 1 – 2 uger.
Arkitekten gik i går hjem med gode input til tegninger.

7/12 2018:
PBC, GJ og Jørn Boysen, Vand-Schmidt har været til koordineringsmøde i Sønderborg Kommunes Erhvervsservice,  som havde sammenkaldt repræsentanter for alle de i kommunale instanser, der skal udstede tilladelser i forbindelse med byggeriet. En meget positiv oplevelse. Næste skridt: møde med arkitekten den 12. december.

15/11 2018:
Ekstraordinær generalforsamling afholdt kl. 19.30 på Benniksgaard Anneks.
Eneste punkt: gennemgang / vedtagelse / forkastelse af bestyrelsens forslag ang. bygning af nyt vandværk.
59 andelshavere stemte “ja” til at fortsætte med byggeplanerne. 4 stemte nej.