Produktion

Boringsområdet ved Dalsgårdvej

Boringsområdet ved Dalsgårdvej

"Boring Børm" DGU nr. 169.576 - Boring 1 Ved drift leveres vand til iltningstrappe 2

“Boring Børm”
DGU nr. 169.576 – Boring 1
Ved drift leveres vand til iltningstrappe 2

"Gammel boring" September 2011 Er i dag reserveboring DGU nr. 169.71G - Boring 3 Ved drift leveres vand til iltningstrappe 2

“Gammel boring”
September 2011
Er i dag reserveboring
DGU nr. 169.71G – Boring 3
Ved drift leveres vand til iltningstrappe 2

"Ny boring" September 2011 DGU nr. 169.767 - Boring 2 Leverer vand direkte til iltningstrappe 1

“Ny boring”
September 2011
DGU nr. 169.767 – Boring 2
Leverer vand direkte til iltningstrappe 1

Vandet fra boringerne passerer først over en iltningstrappe

Vandet fra boringerne passerer først over en iltningstrappe

Herfra passerer det gennem de åbne filtre

Herfra passerer det gennem de åbne filtre

Videre til rentvandsbeholderen

Videre til rentvandsbeholderen

og pumpes ud til forbrugerne

og pumpes ud til forbrugerne

Bestyrelsen kan på egen computer følge pumpeaktiviteten på Værket

Bestyrelsen kan på egen computer følge pumpeaktiviteten på Værket

og døgnet rund se udpumpet mængde samt rentvandsbeholderens status

og døgnet rundt se udpumpet mængde samt rentvandsbeholderens status

Indretning af Rinkenæs vandværk

Indretning af Rinkenæs vandværk