Produktion

 Denne side er under opdatering Boringsområdet ved Dalsgårdvej

Boringsområdet ved Dalsgårdvej

"Boring Børm" DGU nr. 169.576 - Boring 1 Ved drift leveres vand til iltningstrappe 2

"Ny boring" September 2011 DGU nr. 169.767 - Boring 2 Leverer vand direkte til iltningstrappe 1

“Ny boring”
September 2011
DGU nr. 169.767 – Boring 2