Måleraflæsning

Fra årsskiftet 2017-18 har vi fjernaflæste Kamstrupmålere i alle boliger.
Målerne aflæses ved, at vi omkring 2. januar kører forbi adressen og opsamler tallet pr. 31/12.
Opsamlingen sker trådløst, i de fleste tilfælde i bil.
Er måleren placeret eksempelvis i en brønd med jernlåg, kan vi være nødt til at gå helt hen til brønden.