Måleraflæsning

Vandværket har fjernaflæste Kamstrupmålere i alle boliger.
Målerne aflæses ved, at vi omkring 2. januar og 2. juli kører forbi adressen og opsamler tallet pr. 31/12 og 30/6.
Opsamlingen sker trådløst, i de fleste tilfælde i bil.
Er måleren placeret eksempelvis i en brønd med jernlåg, kan vi være nødt til at gå helt hen til brønden.
Tallene bruges til halvårs- og årsafregning.

 Ved flytning: Udfyld formularen “Meld flytning