Analyser

Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.
Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.

Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.

På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.

Rinkenæs Vandværk har pr. 1/1 2016 indgået aftale med DVN om at arkivere analyseresultater på it-systemet www.mitdrikkevand.dk.
Vandværket kan her følge udviklingen for de enkelte parametre samt læse mere om grænseværdier m.m. for analyserne.

Se sidste rapport – med forklaringer og udvikling gennem årene – ved at klikke på linket.

I tæt samarbejde med Sønderborg Kommune har Rinkenæs Vandværk i starten af 2019 færdiggjort rapporten Kontrolprogram. Heri beskrives planen for analyser. Du kan finde den ved at klikke på dette link:
Kontrolprogram Rinkenæs Vandværk 2019-2023

Ældre prøver kan rekvireres ved at maile til kasserer@rinkenaesvand.dk

Sådan læses en vandanalyse

Vandværket benytter sig af selvkontrol med test-materiale leveret af DVN.
Herudover afholdes på tilfældige datoer og steder de lovpligtige kontrolbesøg af et autoriseret laboratorium.
Alle laboratoriets prøveresultater sendes også til Sønderborg Kommune.
Vandværket gør sit yderste for at levere godt vand. Den bedste garanti for forbrugerne er nok, at bestyrelsen hver dag drikker af det samme vand som dem!