Rinkenæs Vandværk
Godt vand - Giver liv
Name: DSC_0316.JPG.
Name: DJI_0175-Kopi-2-300x200.jpg.
Name: Filter.jpg.
Name: Pumper.jpg.
Information om nyt vandværk

Processen “fra værk ved Præstegården til Nederbyvej 76” - se "Nyt Vandværk"

29. april 2021: Det gamle værk er koblet fra.

20. marts 2021: Prøverne for “afgang nyt vandværk” er ved at være OK. Tidspunktet nærmer sig, hvor vandet kan pumpes direkte fra nyt værk til forbrugerne.

14. december 2020: Tidsplanen er desværre revideret endnu engang: VS opdateret tidsplan 141220

24 November 2020: Møde ang. udendørsarealer. Skitse over resultat: Oversigt over belægning

14. november: KommuneKredits Grønne Komité har kvalificeret vores lån som grønt, og det betyder, at vi har tilknyttet en grøn obligationsudstedelse til lånet.De har derfor sendt et “Grønt Certifikat”, som bevis for, at vores investering er finansieret med grønne obligationer: KK_Groent_certifikat_2020


5. maj 2020: Rejsegilde for håndværkere og bestyrelse. Corona-påbud: Max. 10 deltagere.

2. marts 2020: Så er byggeriet gået i gang! I første omgang: svejsning af råvandsledninger.

5. november: På baggrund af en positiv dialog blev bygningen spejlvendt. Nævnets hus har opfølgende meddelt os, at klagesagen er trukket tilbage.Papirarbejdet hos Sønderborg Kommune er derfor gået i gang igen.

24. oktober 2019: Bygning planlagt spejlvending. Tegninger nu:

27. august 2019: “Nævnenes Hus” har ved brev af 26. august meddelt os, at “Nævnenes Hus forventer, at Planklagenævnet vil kunne færdigbehandle sagen inden for 7 måneder.”Med andre ord: Næste kapitel i byggesagen skrives i foråret 2020.

14. august 2019: Bestyrelsen bliver ofte mødt med spørgsmålet: ”Hvorfor er byggeriet ikke gået i gang?”Forklaringen er: Nederbyvej 76 ligger i landzone.Her skal alt byggeri have en landzonetilladelse. For at få en sådan, har projektet ”ligget til høring” på Sønderborg Kommunes hjemmeside i 4 uger.Der indkom indsigelser.Kommunen gav indsigerne et begrundet svar og gav derefter tilladelse til byggeriet.Men kommunens afgørelse om landzonetilladelse er nu påklaget til Klagenævnet.Når en sag ender i Klagenævnet, går alt i stå, og der må ikke graves et spadestik!
15. maj 2019: Grus i maskineriet: https://www.jv.dk/soenderborg/Afslag-paa-laanegaranti-til-Rinkenaes-Vandvaerk-ryster-bygherren/artikel/2716990Reaktion behandles på bestyrelsesmøde 4. juni 2019.

13. april 2019: Planerne er i nabohøring indtil 22. april. Herefter kan landzonetilladelse tidligst udstedes 4 uger senere. Grunden er lovet ryddet senest 22. april.

5. marts 2019:

13/12 2018: PBC meddeler: alle tilladelser til nedrivning af kroen på Nederbyvej 76 er nu på plads. Nedrivning foretages efter planen i løbet af 1 – 2 uger.Arkitekten gik i går hjem med gode input til tegninger.

7/12 2018: PBC, GJ og Jørn Boysen, Vand-Schmidt har været til koordineringsmøde i Sønderborg Kommunes Erhvervsservice,  som havde sammenkaldt repræsentanter for alle de i kommunale instanser, der skal udstede tilladelser i forbindelse med byggeriet. En meget positiv oplevelse. Næste skridt: møde med arkitekten den 12. december.

15/11 2018:Ekstraordinær generalforsamling afholdt kl. 19.30 på Benniksgaard Anneks.Eneste punkt: gennemgang / vedtagelse / forkastelse af bestyrelsens forslag ang. bygning af nyt vandværk.59 andelshavere stemte “ja” til at fortsætte med byggeplanerne. 4 stemte nej.

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rinkenæs Vandværk
Nederbyvej 76, 6300 Gråsten
Mobil: 40 55 03 13
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net