Rinkenæs Vandværk
Godt vand - Giver liv
Name: DSC_0316.JPG.
Name: DJI_0175-Kopi-2-300x200.jpg.
Name: Filter.jpg.
Name: Pumper.jpg.
Takstblad

Gældende for 2021


Driftsbidrag

Fast afgift (pr. halvår)
Vand efter måler (pr. m³)
Punktafgift (pr. m³)
Grundvandsbeskyttelse (pr. m³)

kr.
Excl. moms
300,00
8,00
6,37
0,67
kr.
Incl. moms
375,00
10,00
7,9625
0,8375
Gebyr:
Genoplukningsgebyr
Rykker nr. 1
Rykker nr. 2
Rykker nr. 3


500,00
50,00
100,00
100,00

650,00
momsfrit
momsfrit
momsfrit
Anlægsbidrag:
Bidrag til hovedanlæg

8.000,00

10.000,00
Forsyningsledning
Stikledning
Beregnes i hvert enkelt tilfælde og betales af ansøgeren
Beregnes i hvert enkelt tilfælde og betales af ansøgeren


Takstbladet vedtaget af bestyrelsen, idet denne er ansvarlig for at “forretningen kører rundt”.
Det godkendes opfølgende af Sønderborg Kommune og er godkendt for 2021.


Limited functionality


This item requires acceptance of cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rinkenæs Vandværk
Nederbyvej 76, 6300 Gråsten
Mobil: 73 67 58 13
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net