Rinkenæs Vandværk
Godt vand - Giver liv
Name: DSC_0316.JPG.
Name: DJI_0175-Kopi-2-300x200.jpg.
Name: Filter.jpg.
Name: Pumper.jpg.
Analyser


Se vandkvaliteten på mitdrikkevand.dk

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet, føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, som af drikkevandet hos forbrugerne, på vandværket og ledningsnettet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
• A-prøver hos forbruger
• B-prøver hos forbruger
• Driftskontrol på vandværk og ledningsnet
• Boringskontrol på alle boringer
Name: md foto.JPG.
Vandet, vi drikker, er en vigtig næringskilde for os.Det hentes i undergrunden, og når det kommer ud af hanerne, er det sundt, friskt og rent takket være naturen.
Vandets kvalitet trues af de bakterier og kemiske midler, vi bruger i husholdningen, landbrug og industri.
På vandværket gør vi meget ud af at passe på vandet, men det er et fælles ansvar.
Rinkenæs Vandværk har pr. 1/1 2016 indgået aftale med DVN om at arkivere analyseresultater på it-systemet www.mitdrikkevand.dk.
Vandværket kan her følge udviklingen for de enkelte parametre samt læse mere om grænseværdier m.m. for analyserne.


Se sidste rapport – med forklaringer og udvikling gennem årene – ved at klikke på linket.
I tæt samarbejde med Sønderborg Kommune har Rinkenæs Vandværk i starten af 2019 færdiggjort rapporten Kontrolprogram. Heri beskrives planen for analyser. Kontrolprogram Rinkenæs Vandværk 2019-2023
Ældre prøver kan rekvireres ved at maile til kasserer@rinkenaesvand.dk
Vandværket benytter sig af selvkontrol med test-materiale leveret af DVN.Herudover afholdes på tilfældige datoer og steder de lovpligtige kontrolbesøg af et autoriseret laboratorium.Alle laboratoriets prøveresultater sendes også til Sønderborg Kommune.
Vandværket gør sit yderste for at levere godt vand. Den bedste garanti for forbrugerne er nok, at bestyrelsen hver dag drikker af det samme vand som dem!

Begrænset funktionalitet


Dette element kræver accept af cookies

Viden om vand
Her finder du almen info om vand i Danmark:

Kontakt os

Rinkenæs Vandværk
Nederbyvej 76, 6300 Gråsten
Mobil: 73 67 58 13
Created by Dvn.dk - Powered by Svift.net