Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Snart går vores “system” i gang med at udfærdige a conto regninger til betaling
8. august. Hvis IKKE du henvender dig til kassereren, vil denne regning være på
halvdelen af sidste års forbrug. Er forbruget anderledes: mail senest 3. juli.
Beløbet, der opkræves, trækkes naturligvis fra i forbindelse med at årsopgørelse
for 2017 udfærdiges til januar – efter fjernaflæsning af alle målere pr. 31.12.2017.

Hjælp os med at lokalisere brud ved at fortælle om  lavt vandtryk i hanerne
eller overfladevand på usædvanlige steder.