Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Følg med i hvordan det går med bygningen af nyt vandværk
gennem ovenstående link og se billeder i “Galleri”.

Vandprøverne fra det nye værk er nu af Sønderborg Kommune godkendt til direkte udpumpning til forbrugerne. Næste fase:
Sammenkobling på Nederbyvej
Sammenkobling ved det gamle værk
Opdeling i 3 trykzoner
Praktisk udførelse starter efter påske.
Der informeres gennem hjemmesiden og “Bevar Rinkenæs”. Hjælp os med at sprede budskaberne!
Gener kan desværre ikke undgås.

Planlagt generalforsamling i marts er udskudt.
Når Corona-situationen tillader det indkalder vi på vanlig vis.

Hjælp os med at lokalisere brud ved at fortælle om  lavt vandtryk i hanerne  eller overfladevand på usædvanlige steder.
Se telefonnumre under: Information, alarmeringsplan.

 

 

GJ