Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Følg med i hvordan det går med bygningen af nyt vandværk
gennem ovenstående link og se billeder i “Galleri”.

Jeres vandmålere er fjernaflæst i bil onsdag den 1. juli om eftermiddagen.
Jeres forbrugs-tal er på vej gennem Winko og PBS og danner grundlag for regninger, der udsendes i løbet af juli til betaling  senest 7. august.

Udskudt generalforsamling afholdes den 10. september kl. 19.30 på Benniksgaard.

Dagspressen taler en del om vandværkers forsyningsproblemer …
I forlængelse heraf kan vi meddele, at Rinkenæs Vandværk ikke har problemer.

Alligevel: Tænk jer om – og husk: det koster 65,69 kr. at få en m3 vand “ind i huset og ud igen”!

Torsdag den 12. marts aflyste vi generalforsamlingen.
Ved bestyrelsesmøde mandag den 29. juni besluttedes ny dato. Der vil blive indkaldt på sædvanlig vis.

Hjælp os med at lokalisere brud ved at fortælle om  lavt vandtryk i hanerne  eller overfladevand på usædvanlige steder.
Se telefonnumre under: Information, alarmeringsplan.

 

GJ