Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Følg med i hvordan det går med bygningen af nyt vandværk
gennem ovenstående link og se billeder i “Galleri”.

Udskudt generalforsamling afholdes den 10. september kl. 19.30 på Benniksgaard.

Dagspressen taler en del om vandværkers forsyningsproblemer …
I forlængelse heraf kan vi meddele, at Rinkenæs Vandværk ikke har problemer.

Alligevel: Tænk jer om – og husk: det koster 65,69 kr. at få en m3 vand “ind i huset og ud igen”!

Hjælp os med at lokalisere brud ved at fortælle om  lavt vandtryk i hanerne  eller overfladevand på usædvanlige steder.
Se telefonnumre under: Information, alarmeringsplan.

 

GJ