Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Vore digitale kort er ved at blive revideret.
Er DIN stophane på vores kort over ledningsnettet?
Hvis ikke – og du ved hvor den er – så giv mig venligst besked.
GJ

Ang. vandanalyser og pesticider: Vandværket har fået taget flere vandprøver i den sidste tid. Vi har “fejlfrie” prøver, og I kan til enhver tid følge dem ved at klikke på link til uddybende viden:”mitdrikkevand.dk”, nederst på denne side.
Her kan I nemlig hurtigt få en forklaring på tallene – deres grænseværdier med videre.

HUSK: Forbrugernes bedste garanti for rent drikkevand er: Hele bestyrelsen bor i Vandværkets  forsyningsområde!

Hjælp os med at lokalisere brud ved at fortælle om  lavt vandtryk i hanerne  eller overfladevand på usædvanlige steder.