Forside

vandværk

 Seneste nyt:

Generalforsamling afholdt 9. marts 2017 kl. 19.30 på Rinkenæshus.
Referat: Klik på “Generalforsamling” ovenfor.
Resumé fra bestyrelsesmøde afholdt umiddelbart før generalforsamlingen
kan læses efter klik på “Bestyrelsesmøde, resumé” ovenfor.

Rykker 1 er uddelt.
Rykker 2 sendes medio marts med 100 kr. ekstra gebyr.
Evt. Rykker 3 med advis om lukning for vand uddeles sidst i marts måned.

Bemærk takstbladet!