Regnskab

EY-Regnskab 2019, underskrevet

EY-Regnskab 2018 underskrevet

EY-regnskab 2017 underskrevet

Deloitte-Regnskab 2016 Rinkenæs Vandværk

Regnskabet føres løbende af kassereren.

Det indsendes 1. juli til revisoren, EY i Sønderborg, og et halvårligt resultat opgøres.

Umiddelbart efter nytår indsendes 2. halvår, og EY udarbejder en årsrapport til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen har mulighed for løbende at ”kigge med” i kassererens bankaktiviteter.

Den informeres mindst hvert kvartal ved fremsendelse af kassekladde.

Hvert bestyrelsesmøde indledes med information om Vandværkets aktuelle økonomiske status.