Indvindingsopland

Rinkenæs Vandværk indvinder vand af god og tilfredsstillende kvalitet.

2.4.1 Indvindingsopland Rinkenæs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som du kan se på kortet ovenover, så får vi vandet fra en ”kile”, der er ca. 6 km lang og strækker sig fra boringerne på Nederbyvej til Tørsbøl.