Meld flytning

Udfyld venligst nedenstående formular i tilfælde af flytning og ejerskifte.

Vandværket vil, efter modtagelse af henvendelsen, hurtigst muligt fremsende en flytteopgørelse i form af et FI-kort. Ved evt. tilbagebetaling skal konto nummer anføres.
  • Ny Adresse:

  • Ny ejer/Lejer:

  • Her kan eksempelvis angives, hvis indflytter ønsker regninger tilsendt til en alternativ adresse.